بیل

ورق فولادی سخت کاری شده به روش عملیات حرارتی دو مرحله ای (بیل های آبی)

ورق فولادی آبکاری شده به روش مخصوص نولان (بیل طلایی)