تاریخچه ابزار

دسته : مقالات
  • ابزار امروز

ابزارهای مدرن و تکنولوژیک امروزیِ نولان، ریشه در تاریخ بشریت دارند.

ابزار با تاریخ بشریت گره خورده است و شروع حیات بشریت روی کره زمین مقارن با ساخت ابزار توسط آنها بوده است. طبق مطالعات نولان، پژوهشگران

معتقدند عصر حجر اولیه با ابتدایی ترین ابزارهای سنگی ساخته شده توسط انسانهای نخستین آغاز شد.

باستان شناسان با یافتن ابزارهای سنگی به جا مانده از انسانهای تخستین به یافته ای های ارزشمندی درباره در مورد نحوه زندگی و تعامل انسانهای

نخستین با محیط شان و مدل تکامل آنها در طول زمان دست یافته اند. بخصوص از مهارت و توانایی های فکری و نوآوری هایی که در انسانهای نخستین بوده

است.

هزاران مکان باستانی متعلق به بیش از 2 میلیون سال گذشته مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است. این مکان های باستانی اغلب از آوارهای تجمیع شده

از ابزار سنگی تشکیل شده اند.

از آنجایی که ابزارهای سنگی کمتر از استخوان ها مستعد تخریب هستند، لذا بهترین شاهد را در مورد تاریخ زندگی بشریت ارائه می دهند.

  • ابزارهای اوایل عصر حجر

اولین ابزار ساخته شده از سنگ حداقل 2.6 میلیون سال پیش ساخته شده است. پس از آن در حدود 1.76 میلیون سال پیش، انسانهای اولیه شروع به

ساخت دسته های آشیلی و سایر ابزارهای برش بزرگ کردند.

  • ابزارهای عصر حجر میانه

از 200000 سال پیش، سرعت نوآوری در تکنولوژی سنگ شتاب گرفت. ابزارهای مربوط به عصر حجر میانه شامل نکاتی بودند که میشد از آنها برای قبضه

شفت در ساخت نیزه استفاده کرد. درفش های سنگی ، که می توانستند برای سوراخ کردن پوست استفاده شوند و خراش دهنده هایی که در تهیه پوست،

چوب و سایر مواد مفید بودند.

  • ابزارهای بعدی عصر حجر

در دوره بعدِ سنگی، شتاب نوآوری ها فزونی یافت. انسانها با انواع مواد اولیه متنوع (استخوان، عاج و شاخ و همچنین سنگ) تجربه کسب کردند، سطح

صنعتگری پیشرفت کرد و گروه های مختلف به دنبال هویت فرهنگی متمایز خود بودند بطوریکه روش های خاص خود را برای ساخت ابزارها اتخاذ کردند.

 

 

 

 

*استفاده از مطالب وبسایت نولان مشمول کپی رایت بوده و صرفا با ذکر منبع بلامانع است.