گفتگوی نولان با عمده فروشان بازار ابزار و یراق حسن آباد