اجرای کمپین بیابان زدایی روستای هیو

اجرای کمپین بیابان زدایی و احیای اکوسیستم توسط گروه نولان.

زمین تنها منحصر به ما نیست و هر یک از ما موظف هستیم برای احیا و حفظ آن برای آیندگان، تلاش کنیم. با سبک زندگی مدرن، تغییرات بسیاری در شرایط  اقلیمی و آب و هوایی به وجود آمده است. بسیاری از پوشش های جنگلی و گیاهی از بین رفته است و بیابان زایی با سرعت فزاینده ای رو به رشد است.

گروه تولیدی-تجاری نولان به مناسبت روز بیابان زدایی در 27 خرداد 1401 وظیفه خود دانست تا سهم خود را هر چند کوچک در آبادانی ایران و کره خاکی ایفا کند. به همین خاطر با کمک های موسسه محیط زیستی روستاگل اقدام به کاشت تعدادی نهال در رویشگاه هیو نمود. متاسفانه مساحتی از استان البرز با پدیده بیابان زایی مواجه است.

روستای هیو در استان البرز، شهرستان ساوجبلاغ و در فاصله حدود 29 کیلومتری کرج واقع شده است که دارای قسمتی بیابانی می باشد. با همکاری  NGO هیو تعدادی گونه درختی متناسب با شرایط جغرافیایی منطقه انتخاب شده و با همیاری پرسنل نولان کاشته شد.

نمونه ای از اسناد تعدادی از نهال های کاشته شده که باعث افتخار نولان در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی است.

 

سند نهال سند نهال نولان