بیلچه باغبانی

ارگونومیک

بدنه یکپارچه

تیغه نوک تیز

دو سال گارانتی

زاویه بین دسته و تیغه برای ورود بهتر به خاک

ایده آل برای کارهای باغچه و گلکاری خانگی

بیلچه در واقع بیل کوچکی است که دسته‌ای کوتاه و تیغه کوچک دارد که شکل این تیغه جهت کاربری های مختلف میتواند متفاوت باشد. از این ابزار در

کارهای باغچه خانگی، مثل ایجاد حفره و برداشتن خاک، وجین کردن، اضافه کردن کود، انتقال و کاشت گیاهان استفاده می شود.

خاک های سفت‌تر و سنگلاخی نیازمند تیغه‌هایی با نوک تیز جهت فشار بیشتر هستند. وجود زاویه بین دسته و تیغه، موجب کاربرد بهتر بیلچه در ورود به

زمین و حفر خاک میشود و به ارتقای شرایط ارگونومیکی ابزار کمک میکند. یکپارچه بودن دسته و تیغه نیز به دوام بیلچه می افزاید.