شلنگ باد

منوی فیلتر

شلنگ باد نولان

قابل اتصال به انواع کمپرسورها

بدنه پلی یورتان برای دوام بیشتر

مقاوم در فشار هوای سنگین PSI 150

کوپلینگ برنجی حجیم SP 20 با 6 ساچمه

دهانه کوپلینگ یونیزه شده

کوپلینگ برنجی PAA 20

فنر مقاوم یونیزه شده

فنرهای تقویتی در امتداد کوپلینگ برای مهار بهتر

مناسب برای آپاراتی، مکانیکی، بکس بادی و….

همگام با استاندارد ANSI امریکا

Satisfaction 100% Guaranteed